Inschrijfformulier
hattemhockeyheaderv2.jpg
 

Inschrijvingsformulier


Inschrijven als:
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
SEPA-machtiging
  Ondergetekende gaat door ondertekening akkoord met het machtigen van de Hattemse MHC om de verschuldigde contributie af te schrijven van het door u opgegeven bank- of gironummer. Als u het niet eens bent met de machtiging dan heeft u 8 weken de tijd om de incasso ongedaan te maken. Uw automatische incasso wordt stopgezet na het opzeggen van het lidmaatschap van de ‘Hattemse M.H.C.’ conform onze voorwaarden. Ondergetekende geeft aan kennis te hebben genomen van de inschrijfvoorwaarden en is daarmee akkoord. Onder de 18 jaar is de handtekening van de ouder/verzorger verplicht. De incassant IC van de Hattemse MHC is NL34ZZZ080265320000.

 
   
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


Agenda

24-7 Hockey toss
31-7 Hockey toss

Contact

Adres
Hazenakker 2
8051 AT HATTEM

Postadres
Postbus 83
8050 AB HATTEM

Twitter