hattemhockeyheaderv2.jpg
Agenda
Nog geen agenda punten.
Verslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties
Nog geen reacties.

Loterij sponsor Heren 1 seizoen 2018/2019

30-5-2018
Nieuwsafbeelding

Op 10 juni 2018 wordt er een loting gehouden voor het hoofdsponsor- en subsponsorschap voor Heren 1 voor het seizoen 2018/2019. Bij deze loting zijn algemene voorwaarden van toepassing.

             Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.    Loting: loting voor het Hoofdsponsor- en subsponsorschap voor

       Heren 1 van HMHC voor het seizoen 2018/2019.

 

2.   Deelnemer: de natuurlijke dan wel niet-natuurlijke perso(o)n(en) die zich op een door de HMHC toegelaten wijze heeft/hebben ingeschreven voor deelname aan de Loting.

 

3.   HMHC: De Hattemse Mixed Hockey-Club, Hazenakker 2, 8051 AT Hattem, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 08026532.

 

Artikel 2: Voorschriften voor deelname

 

 1. Deelname aan de Loting staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en rechtspersonen

 2. De Deelnemer mag aan de Loting slechts deelnemen, indien:
  - hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;

  - de eenmalige afdracht ad vijfhonderd euro (€ 500) volledig is voldaan; en
  - de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

 3. Indien incasso van de eenmalige afdracht als bedoeld in lid 2 van dit artikel niet mogelijk is binnen een week na de trekking, is HMHC bevoegd de deelname aan de Loting als niet tot stand te zijn gekomen te beschouwen en wordt de deelname geacht te zijn vervallen.

 4. De Deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, heeft geen recht op teruggave van de eenmalige afdracht. De gelden komen volledig ten goede aan de HMHC.

 5. HMHC behoudt zich het recht voor de Loting af te gelasten op grond van calamiteiten, waarbij de Loting redelijkerwijs gedeeltelijk of in het geheel geen doorgang kan vinden. In een dergelijk geval vindt restitutie plaats van inschrijfgeld.

 

Artikel 3: Prijzenpakket

 

1.      Er worden 2 loten getrokken. Het eerste lot is voor het hoofdsponsorschap van Heren 1. Het tweede lot is voor een rugsponsor van Heren 1 (subsponsor).

 

2.      De shirtreclame van zowel de hoofd- als subsponsor dient te voldoen aan de eisen van deKoninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB).

 

Artikel 4: Persoonsgegevens

 

 1. De gegevens van de Deelnemer wordt opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt niet aan derden verstrekt, maar alleen door HMHC gebruikt om met de Deelnemer te communiceren.

 2. De Deelnemer gaat akkoord met vermelding in eventuele uitslagenlijst en met publicatie van tijdens de Loting gemaakte foto’s en video’s.

 

Artikel 5: Overige bepalingen

 

1.      De Deelnemer komt op de hoody te staan die Heren 1 voor en na de wedstrijd dragen.

 

2.      De Deelnemer komt op het tv scherm in het clubhuis met een vermelding.

 

3.      HMHC behoudt het recht om een logo of tekst te weigeren indien obsceen of beledigend.

 

4.      Voor de shirts en bedrukking worden geen extra kosten in rekening gebracht.

 

5.      Alle prijzen zijn voor het seizoen 2018/2019.

 

 

 

 

 

Bijlage: LOT500(3).png

Gerelateerd nieuws