Fairplay
hattemhockeyheaderv2.jpg
 

Fairplay

Shake-hands protocol: ook bij de Hattemse!

Voor de wedstrijd: Managers, coaches en scheidsrechters geven elkaar een hand en wensen elkaar een sportieve wedstrijd. Bij de toss doen de aanvoerders en de scheidsrechters dit ook.

Bij aanvang: 2 minuten voor aanvang stellen de twee teams zich op bij de middenstip, in een lange rij richting beide doelen. Tussen hen in staan de scheidsrechters.

1) Alle spelers van de thuisclub wensen de scheidsrechters en de spelers van het bezoekende team een goede wedstrijd en geven een hand. Nadat ze de laatste speler een hand hebben gegeven lopen ze rechtsom terug naar hun eigen helft.

2) Nadat de laatste speller van de thuisclub de eerste spelers van de bezoekers de hand heft geschud, geven de spelers van de bezoekers de scheidsrechters een hand en lopen dan rechtsom terug naar hun eigen helft.

3) De scheidsrechters zorgen ervoor dat er genoeg tijd is voor Shake Hands en een kort eigen moment voor de teams. De scheidsrechters waarschuwen 2 minuten voor aanvang van Shake Hands. De teams stoppen dan met inspelen en ruimen het veld op.

Tijdens de wedstrijd: een sportieve hand tijdens de wedstrijd misstaat niemand. Na de wedstrijd: de spelers van beide teams bedanken nabij de middenstip de scheidsrechters en elkaar. Coaches en managers bedanken elkaar en de scheidsrechters nabij de zijlijn. 

Agenda

24-7 Hockey toss
31-7 Hockey toss

Contact

Adres
Hazenakker 2
8051 AT HATTEM

Postadres
Postbus 83
8050 AB HATTEM

Twitter