Contributie
hattemhockeyheaderv2.jpg
 

Contributie

De contributies voor het seizoen 2021/2022:

Categorie Contributie ABCD-toeslag Entreegeld
Veteranen v/a 35 jaar € 375 € 75
Senioren v/a 18 jaar € 365 € 75
A vanaf 16 jaar € 320 € 75 € 50
B vanaf 14 jaar € 320 € 75 € 50
C vanaf 12 jaar € 310 € 75 € 50
D vanaf 10 jaar € 300 € 75 € 50
E vanaf 8 jaar € 265 € 50
Benjamins F vanaf 6 jaar € 200 € 50
Kabouters vanaf 4 jaar € 80 gratis
Trim/Niet-spelend lid € 215 € 50
Fithockey € 105 € 50
Donateur € 150
Zaalhockey € 100
Gezinsmaximum € 1200

Toelichting
 
  • Een incassomachtiging is verplicht bij het (op)nieuw aanvragen van het lidmaatschap of een betalingsregeling. Aanmelding als lid geschiedt uitsluitend via de website.
  • ABCD-jeugd in een prestatieteam betalen een toeslag van € 75 per seizoen. De prestatieteams worden door de Technische Commissie aangewezen.
  • Zaalhockeycontributie wordt apart van de reguliere contributies geheven.
  • In de eerste week van juli wordt de helft van de contributie geïncasseerd.
  • Voor gezinnen geldt een contributiemaximum van € 1200 voor alle gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres. Dit geldt alleen voor de reguliere veldcontributie exclusief entreegeld, toeslagen en/of zaalhockey.
  • Bij inschrijving is entreegeld verschuldigd. Het entreegeld bedraagt € 75 voor senioren en € 50 voor spelers jonger dan 18 jaar. Kabouters tot 6 jaar en oud-leden die zich binnen drie jaar na opzegging opnieuw aanmelden zijn vrijgesteld.
  • Bij inschrijving als lid op of na 1 februari wordt de contributie voor het lopende verenigingsjaar met de helft verminderd.
  • Flitsopzeggers (zij die voor 1 juni opzeggen en zich daarna weer aanmelden): heffing van €25 i.v.m. administratiekosten.

Stichting Leergeld Noord Veluwe

Soms is het in sommige gezinnen financieel gezien niet haalbaar om de kinderen te laten hockeyen. Met de steun van de Stichting Leergeld Noord Veluwe kan dat wel. Deze Stichting bekijkt welke hulpmogelijkheden er zijn: via bestaande regelingen, via hulp in natura of een rechtstreekse financiële ondersteuning. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.leergeldnoordveluwe.nl. Voor aanvragen kunt u bellen met 06-19183644.

 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Hazenakker 2
8051 AT HATTEM

Postadres
Postbus 83
8050 AB HATTEM

Twitter