Contributie
hattemhockeyheaderv2.jpg
 

Contributie

De contributies voor het seizoen 2023/2024:

Seizoen 2023-2024

Contributie

Entreegeld

Veteranen v.a. 35 jaar

€ 395

€ 50

Senioren v.a. 18 jaar

€ 395

€ 50

JO18/MO18

€ 335

€ 50

JO16/MO16

€ 335

€ 50

JO14/MO14

€ 325

€ 50

JO12/MO12

€ 315

€ 50

JO10/MO10 JO9/MO9

€ 280

€ 50

JO8/MO8

€ 210

gratis

Kabouters vanaf 4 jaar

€ 90

gratis

Trim/niet spelend lid

€ 225

€ 50

7’s hockey lid

€ 295

€ 50

Fithockey

€ 125

gratis

Donateur

€ 170

gratis

Zaalhockey

€ 120

gratis

Gezinsmaximum

€ 1.200

gratisToelichting
 
  • Een incassomachtiging is verplicht bij het (op)nieuw aanvragen van het lidmaatschap of een betalingsregeling. Aanmelding als lid geschiedt uitsluitend via de website.
  • Zaalhockeycontributie wordt apart van de reguliere contributies geheven.
  • Voor de juniorenteams kan een extra toeslag van € 75 per jaar worden gevraagd wanneer sprake is van een prestatieteam. Dit wordt bepaald door de Technische Commissie en het betreffende team wordt daarover geïnformeerd.
  • In de eerste week van juli wordt de helft van de contributie geïncasseerd.
  • Voor gezinnen geldt een contributiemaximum van € 1200 voor alle gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres. Dit geldt alleen voor de reguliere veldcontributie exclusief entreegeld, toeslagen en/of zaalhockey.
  • Bij inschrijving is entreegeld verschuldigd. De jongste nieuwe leden en oud-leden die zich binnen drie jaar na opzegging opnieuw aanmelden zijn vrijgesteld.
  • Bij inschrijving als lid op of na 1 februari wordt de contributie voor het lopende verenigingsjaar met de helft verminderd.
  • Flitsopzeggers (zij die voor 1 juni opzeggen en zich daarna weer aanmelden): heffing van €25 i.v.m. administratiekosten.

Stichting Leergeld Noord Veluwe

Sporten kost geld en het is financieel gezien niet voor iedereen haalbaar om de kinderen te laten hockeyen. Met de steun van de Stichting Leergeld Noord Veluwe kan dat wel. Deze Stichting bekijkt welke hulpmogelijkheden er zijn: via bestaande regelingen, via hulp in natura of een rechtstreekse financiële ondersteuning. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.leergeldnoordveluwe.nl. Voor aanvragen kunt u bellen met 06-19183644.

 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Hazenakker 2
8051 AT HATTEM

Postadres
Postbus 83
8050 AB HATTEM

Twitter