Vertrouwenscontactpersoon
hattemhockeyheaderv2.jpg
 

Vertrouwenscontactpersoon

Onze vereniging wil graag altijd een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier kan sporten, supporter kan zijn of vrijwilliger is. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.

Als jij als lid toch te maken hebt gekregen met grensoverschrijdend gedrag, zoals (seksuele) intimidate, machtsmisbruik, pesten, agressie, geweld of discriminatie, dan kun je contact opnemen met één van onderstaande vertrouwenscontactpersonen. Ook bij het signaleren van ontoelaatbare situaties, als je vermoedens in die richting hebt, of als je zelf ergens van beschuldigd wordt, dan kan je terecht bij de VCP.

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is er alleen voor jou. Je kan de VCP benaderen via de telefoon, via whatsapp of via mail. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je, helpt je je verhaal op een rij te zetten en weet waar je terecht kan. Daarbij wordt alles wat jij verteld strikt vertrouwelijk gehouden. Samen met jou wordt gekeken naar de beste vervolgstappen en als jij niet wilt dat de VCP vervolgstappen zet of iets met jouw verhaal doet, dan gebeurt dat niet.

Ook kan je altijd en anoniem contact opnemen met het Centrum voor veilige sport Nederland 0900-2025590 of www.centrumveiligesport.nl

Hattemse VCP’s:

-Gradus van Laar, oud-politiefunctionaris mob: 06-50952261

mail: [email protected]

-Liesbeth Rischen, oud-docentmob: 06-53801754

mail: [email protected]

-Roel Rischen, oud-huisarts mob:06-53738963

mail: [email protected]

VCP’s zijn dus niet aanspreekbaar over: verschil van inzicht over technisch of bestuurlijk beleid, besluiten van het bestuur of de ALV of verschil van inzicht over teamsamenstellingen.

 

Contact

Adres
Hazenakker 2
8051 AT HATTEM

Postadres
Postbus 83
8050 AB HATTEM

Twitter